KURUMSAL KİMLİK

 

Bir çok kez kurum kimliği ile başlanılan tasarım yolculuğu logotype oluşturularak devam eder sonra bu simge her yerde kullanılır ve akıllarda yer etmesi sağlanır. Daha sonra bu logo kullanılarak kartvizit, antedli kağıt, zarf gibi kurum kimliğinin diğer parçaları tamamlanır. Afişler, el ilanları, dergi reklamları TV reklamları derken ürünün tanıtımı sağlanır. Dolayısıyle amblem logo tüm tanıtımların, reklamların olmazsa olmazıdır.

Amblemin üstlendiği görev, görüldüğü andan itibaren neye hizmet ettiğini anında hissettirebilmesidir ya da amacı bu hedefe ulaşmayı sağlamaktır. Bunun için amblem konusuyla da ilgili olmak üzere sade, dikkat çekici ilgili olduğu ürünü temsil eden, küçüldüğünde etkisini kaybetmeyen bir şekle büründürülmelidir.

 

Dünyada endüstriyel ürünlerin tasarımı ve markalaşma konusunda çok şiddetli bir mücadele sürerken ülkemizde, tasarıma önem vermeyen bir düşünce şekli ile uluslararası alandaki markalar savaşında var olmamızı beklemek cahilce bir beklentidir. Şehirlerimizde bizi sıkan sokaklardaki bir etken de gördüğümüz, yaşadığımız Mimari Tasarımın yanına uğramadığı inşaat kalfası ve müteahhit işi çirkin binalara ilave çirkin tabelalardır.

 


Kurum içi;
Amblem / Logotayp kullanım standartları,Antetli kağıt tasarımı, Devam kağıdı tasarımı, Zarf tasarımı, Kartvizit tasarımı,Dosya tasarımı, Bloknot tasarımı, Haberleşme formları

  • Kurum içi yönlendirmeleri
  • Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı (Fatura, İrsaliye, Makbuz vb...)
  • Şirket giyim ve davranış kuralları, Dijital materyallerin tasarımı, Kurumsal kimlik kullanım standartları kılavuzu

Kurum dışı;
  • Araç / filo tasarımları, Bina cephesi ve iç tasarımı, Tanıtım materyalleri (Katalog, broşür, insert, kit vb...), Gazete, dergi ve/veya diğer tanıtım materyalleri, Kurumsal web projesi

Kurumsal kimliği oluştururken izlenmesi gereken süreçler nelerdir?
Kurumsal kimlik oluşturma sureci de 5’e ayırabiliriz;
  1. Tasarım süreci öncesi yapılacakların tespiti ve onaylanması
  2. Tasarım süreci zamanlaması
  3. Tasarımların sunumu
  4. Sunum sonrası düzeltiler
  5. Onaylanan tasarımların baskı ve uygulama süreci zamanlaması